ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > SERVICE > ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

- Κατά την είσοδο του υπό επισκευή μηχανήματος του πελάτη, το τεχνικό τμήμα κάνει μία πρώτη εκτίμηση της βλάβης και ενημερώνει τον πελάτη σχετικά αλλά και για το κόστος αυτής.

- Η επισκευή γίνεται μέσα σε 1-2 εργάσιμες ημέρες και αφού έχει ελεγχθεί πλήρως, επιστρέφεται στον πελάτη.

- Κατά τη διάρκεια της επισκευής, το μηχάνημα ελέγχεται πλήρως και για άλλες πιθανές βλάβες, όχι μόνο στο σημείο προβλήματος που ανέφερε ο πελάτης.

- Η κάθε επισκευή Η/Υ άλλου περιφερειακού εξαρτήματος στον εργαστήριο , περιλαμβάνει εγγύηση καλής λειτουργίας από 3-12 μήνες ανάλογα με το πρόβλημα.

- Το τεχνικό τμήμα ενημερώνει σχετικά τον πελάτη για την σωστή λειτουργία/χρήση του μηχανήματος για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.

pc service....infoexpert service labatory....pc parts

Εμπιστευθείτε το service του εξοπλισμού σας στην INFOEXPERT !

Η Infoexpert είναι registered Gold partner της Intel®

INFOEXPERT Computer Services - Τηλ. 210-43.14.800 - Fax. 210-400.84.80 - mail@nfoexpert.gr