ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > SERVICE > ON CALL

- Η τηλεφωνική κλήση του πελάτη για επίσκεψη τεχνικού στο χώρο του , μπαίνει στο πρόγραμμα των τεχνικών σύμφωνα με την ώρα της κλήσης αλλά και την αμεσότητα που ζητήθηκε.

- Κατά την επίσκεψη ο τεχνικός που θα επισκεφθεί τον πελάτη στον χώρο του , αφού κάνει μία πρώτη εκτίμηση βλάβης, χρόνου και κόστους επισκευής , ενημερώνει τον πελάτη και αρχίζει την επίλυση του προβλήματος.Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον τεχνικό για το πρόβλημα και να παρέχει την πρόσβαση στους αντίστοιχους χώρους π.χ. server room , κωδικούς κ.λ.π.

- Εάν κατά την διάρκεια επισκευής , ο τεχνικός κρίνει ότι πρέπει να γίνει εισαγωγή του μηχανήματος στο εργαστήριο της εταιρείας μας , αμέσως ενημερώνεται σχετικά ο πελάτης.

- Όλες οι κλήσεις πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα εάν η κλήση γίνει έως τις 11:00 π.μ. και την επόμενη ημέρα εάν η κλήση γίνει μετά από τις 11:00 π.μ.

Ώρες λειτουργίας τεχνικού τμήματος : 9:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.(τηλ. 210 - 43.14.800)

INFOEXPERT Computer Services - Τηλ. 210-43.14.800 - Fax. 210-400.84.80 - mail@nfoexpert.gr