Δομημένη Καλωδίωση Δικτύων

Κατασκευάζουμε καλωδιώσεις δικτύων υπολογιστών, μικτονόμηση γραμμών σε Rack με Patch Panel. Η σωστή και αριθμοδοτημένη καλωδίωση ειναι βασική υποδομή για μια επιχείρηση ή γραφείο. Οι περισσότερες βλάβες στα δίκτυα η/υ ξεκινούν από μία κακή επαφή ενός καλωδίου και λύνονται εύκολα όταν οι καλωδιώσεις είναι τακτοποιημένες έτσι ώστε διάγνωση βλάβης και διόρθωση να γίνεται άμεσα.

  • Μελέτη εγκατάστασης δικτύων Voice/Data
  • Μικτονόμηση, αρίθμηση, πιστοποιήση γραμμών
  • Έλεγχος υπάρχουσας καλωδίωσης
  • Server Room Rearrangement

Δομημένη καλωδίωση - Server Room Rearrangement