ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Η προστασία από ιούς και εισβολείς μέσω internet είναι μία απαραίτητη αλλά πολύπλοκη διαδικασία και υπάρχουν πολλοί τρόποι εξασφάλισης. Με την πολυετή πείρα μας στην προστασία των δικτύων Η/Υ, παρέχουμε :

 • Ασφάλεια δικτύων μέσω Firewall
 • VPN πολλαπλών σημείων με SSL
 • Penetration test
 • Αυτοματοποιημένο backup δεδομένων
 • Εγκατάσταση αντιβιοτικών

Η προστασία από ιούς και εισβολές μέσω internet είναι μία απαραίτητη αλλά πολύπλοκη διαδικασία και υπάρχουν πολλοί τρόποι εξασφάλισης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε απιχείρησης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - GDPR

Η ευρωπαϊκή οδηγία GDPR (General Data protection Regulation) απαιτεί την μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων μίας επιχείρησης, απέναντι σε κακόβουλες επιθέσεις. Με την πολυετή πείρα μας στην προστασία των δικτύων Η/Υ, παρέχουμε :

 • Ασφάλεια δικτύων μέσω Firewall
 • Κρυπτογράφηση δεδομένων
 • Penetration test
 • Αυτοματοποιημένο backup δεδομένων
 • Καταγραφή κίνησης δεδομένων στο δίκτυο
 • Εγκατάσταση αντιβιοτικών

Η θωράκιση ενός δικτύου και η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων μίας επιχείρησης, μπορεί να επτευχθεί μόνο από τεχνικούς με πολυετή εμπειρία στην ασφάλεια δικτύων.

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Wi-Fi

Τα ασύρματα δίκτυα σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, απαιτούν πρώτα σωστή πεδιομέτρηση για την μέγιστη κάλυψη του χώρου και απομόνωση από το βασικό δίκτυο Η/Υ για ασφάλεια. Στην INFOEXPERT, παρέχουμε :

 • Εγκατάσταση Central Managed WiFi για ξενοδοχεία
 • Δημιουργία ΗotSpot για επιχειρήσεις εστίασης
 • Απομόνωση δικτύων και ασφάλεια WiFi
 • Μέτρηση κάλυψης, εποπτεία χρηστών και Bandwidth Control
 • Ασύρματη ζεύξη μακρινών αποστάσεων
 • Internet Bonding

Όλα τα ασύρματα δίκτυα πρέπει να είναι προστατευμένα για την αποτροπή υποκλοπής δεδομένων αρχείων και εικόνας καμερών, αλλά και ελεγχόμενα για το καλύτερο διαμοιρασμό bandwidth σε όλους τους χρήστες. Αυτό μπορεί να γίνει με ειδικά Access Point, εδικά Router, firewall και άλλους τρόπους. Καλέστε μας και θα κάνουμε μία εκτίμηση στο υπάρχον WiFi δίκτυο σας, προτείνοντας την καλύτερη δυνατή βελτίωση.

ΓΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INTERNET

Προστατέψτε τα μέλη της οικογένειας σας από τις απειλές του internet εύκολα, σίγουρα και οικονομικά. Με χρήση ειδικών προγραμμάτων και τεχνικών, μπορούμε να προστατέψουμε και να "φιλτράρουμε" την πρόσβαση στο internet σε έναν μόνο Η/Υ, είτε σε όλο το Wi-Fi του σπιτιού σας! Η προστασία από ιούς και εισβολείς μέσω internet είναι μία απαραίτητη αλλά πολύπλοκη διαδικασία και υπάρχουν πολλοί τρόποι εξασφάλισης. Με την πολυετή πείρα μας στην προστασία των δικτύων Η/Υ, παρέχουμε :

 • Φραγή απαγορευμένων σελίδων
 • Έλεγχος / Εποπτεία / Καταγραφή
 • Ωράριο πρόσβασης
 • Εγκατάσταση firewall

Εποπτεία με κωδικό πρόσβασης, ωράριο επιτρεπόμενης λειτουργίας/πρόσβασης, καταγραφή σελίδων internet, ενημέρωση σε κινητό και ό,τι είναι απαραίτητο για να "καθαρίσετε" το internet και να προστατεύσετε την οικογένεια σας.